آقای احمدی نژاد در دیدار با هوگو چاوز

عكس احمدی نژاد ahmadinejad

عكس احمدی نژاد ahmadinejad
منبع عکس: ای میل

فهرست جالب ترین تصاویر رئیس جمهور