احمدی نژاد با کلاه نظامی

ahmadinejad
منبع عکس: ای میل

فهرست جالب ترین تصاویر رئیس جمهور