تصاویر جالبی از تهران قدیم و مقایسه آن با زمان حال
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.


www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
میدان حسن آباد، سال 1300
 


www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
سر قبر آقا در خیابان مولوی، سال 1330
 


www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
خیابان طالقانی و ولی عصر ، سال 1330
 


www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
تصویری هوایی از تهران، سال 1310 – (نمای تهران، از مناطق شمالی شهر )www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
خیابان پهلوی ، سال 1315 – (خیابان ولی عصر)

 

www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
میدان شوش، سال 1335

 

www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
سه راه امین حضور، سال 1310

 

www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
چهار راه پهلوی، سال 1340 (چهار راه ولی عصر)

 

www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
بانک شاهی در میدان توپخانه ، سال 1330 – (بانک تجارت میدان امام خمینی)

 

www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
بانک شاهی در میدان توپخانه ، سال 1280 – دوره قاجار – (بانک تجارت میدان امام خمینی)

 

www.3jokes.com - عکس های خنده دار جوك اس ام اس
چشمه علی در شهر ری، سال 1280 – دوره قاجار