تبلیغات جالب و مبتکرانه
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

تبلیغ شبکه تلویزیونی CNN 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

تبلیغ آب نبات: اگر نباشه انگار به آخر دنیا رسیدم. 
It's the end of the world without it

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

احتمالا تبلیغ صرفه جویی در مصرف برق: فقط در زمانی که لازمه چراغ روشن کنید. 
(این تابلو در پیاده رو نصب شده و هر وقت عابری از زیرش رد بشه چراغ روشن می شه)

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

اتومبیل فورد به همراه دوربین دید عقب
(همه اشیای پشت سر رو با دقت بالا می بینید)

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS 

 

Share