اسلایدی از مراحل آماده سازی و پرتاب شاتل به فضا
.

Music
File size: 2.0 MB
File type: PPS


فهرست لینک های جالب و عکس های خنده دار