توصیه های مصور زندگی
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

مواظب باشید توی دردسر نیافتید!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

به اهداف بالاتر فکر کنید.
www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

روی کارتون تمرکز کنید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

ورزش رو فراموش نکنید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کار گروهی رو تمرین کنید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

یه فرد قابل اعتماد پیدا کنید که هوای پشت سرتون رو داشته باشه.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

برای روزهای سخت، پس انداز کنید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

به مقدار کافی استراحت کنید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

همیشه جلوی رئیستون لبخند بزنید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

غیر ممکن وجود ندارد.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Share