تبلیغات جالب و مبتکرانه
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

احتمالا تبلیغ لباس یا پارچه هایی از که از الیاف طبیعی درست شده اند.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

تبلیغ آدامس بادکنکی!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS 

تبلیغ آب معدنی - کاملا طبیعی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

تبلیغ چسب نواری

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

تبلیغ سازمان حفاظت از محیط زیست برای جلوگیری از قطع درختان

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

وقتی از این دستمال کاغذی استفاده کنید، دیگر هیچ چیز به نظرتان به قدر کافی نرم نیست.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

احتمالا تبلیغ کلاس های لاغری یا غذاهای رژیمی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

تبلیغ نور شدید لامپ های خودرو که باعث سوختن رنگ دیوار شده

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS