هواپیماهای First Class در کشورهای مختلف جهان
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

کانادا

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

فرانسه

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نیوزیلند 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

امارات متحده عربی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

ایتالیا

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

ژاپن

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

آلمان

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

سنگاپور

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

تایلند

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

و آخرین تصویر: هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران:

 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS