تبلیغات جالب و مبتکرانه
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

قهوه نویر شما را بیدار نگاه می دارد...

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

تبلیغ بامزه آدامس بادکنکی: برای کسانی که اهل فوت کردن هستند...

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS 

تبلیغ شبکه تلویزیونی24 ساعته ESPN
احتمالا منظورش اینه که اینقدر پای تلویزیون می نشینید که با مبل یکی می شوید! 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

تبلیغ چسب قطره ای

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

تبلیغ پازل Ravensburger

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

تبلیغ شکلات Nestle: پرنده ها دارن شکلات ها رو از روی بیلبور می دزدند!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS