3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


مراحل شکار مار پیتون یا "اژدر مار" در آفریقا
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

قبل از هر چیز، بازوی فرد را در پوششی از پوست گوزن می‌پیچند.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

بعد شکارچی سینه خیز در سوراخ مار پیتون می خزد. در سکوت و آرامش...

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

با استفاده از نورپردازی مدرن، منظور آتش زدن چند علف خشک
و کوچک است؛ به مار پیتونی که روی تخم‌هایش خوابیده نزدیک‌می‌شود.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

گرما و نور آتش کمی او را گیج کرده است.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

باید آماده حمله ناگهانی پیتون‌باشد... بله خودشه... اینها هم تخم‌های پیتون است.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

او اجازه می‌دهد بازوی محافظت شده‌اش را تا آنجا که می‌خواهد ببلعد و با دست دیگر
گلوی او را فشار می‌دهد. او مانند ماهی در تور افتاده و دمش را به هر طرف تکان می‌دهد.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

دوستانش، قبل از این که مار بازوی شکارچی را ببلعد او را بیرون می‌کشند.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

این مار برای مدتی خوراک دهکده‌ را تامین می‌کند.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Share