3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


دریایی از ستارگان
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

این پدیده طبیعی بسیار زیبا در سواحل مالدیو مشاهده شده
که به دلیل تاثیر وجود اکسیژن زیاد روی فیتوپلانکتون ها به وجود می آید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Share