3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


برج دینامیکی
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

این برج 80 طبقه ای 420 متر ارتفاع خواهد داشت و قرار است در دوبی ساخته شود.
هر طبقه از این هتل می تواند به طور جداگانه بچرخد. در نتیجه شما می توانید انتخاب کنید
که پنجره اتاقتان در چه ساعتی از روز در چه جهتی قرار بگیرد! مثلا هنگاه طلوع آفتاب رو به
مشرق و هنگاه غروب رو به مغرب. در نتیجه این برج متحرک در هر زمان شکل متفاوتی به خود
می گیرد. علاوه بر این در بین هر دو طبقه بخشی به شکل توربین بادی طراحی شده که
می تواند انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل و از این طریق تمام انرژی مورد نیاز برج و حتی
ساختمان های اطراف را تامین کند. معمار این برج دکتر دیوید فیشر می باشد.
منبع عکس ها

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Share