3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


تبلیغات جالب و مبتکرانه
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

.

تبلیغ چراغ قوه/باتری Energizer

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ غذای گربه

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ صرافی: سرعت در انتقال پول

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ PSP سونی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ پنکه پرقدرت

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

آلودگی هوا نزدیک تر از آن است که فکر می کنید.

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ باشگاه بدن سازی!

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ برنامه جنایی شبکه تلویزیونی که راس ساعت هشت و سیزده دقیقه آغاز می شود.

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ اتومبیل

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Share