3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


تبلیغات جالب و مبتکرانه
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

.

تبلیغ پست DHL
هیچ چیز ما را متوقف نمی کند.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

آب میوه طبیعی (؟!)

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

..

هر وقت نیاز به فرار (با سرعت بالا) داشتید
مزدا RX-8 برانید

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ لاستیک Bridgestone

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ کلاس کاراته برای بچه ها

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ آژانس مسافرتی:
برای کسانی که همیشه در رویای گذراندن یک تعطیلات عالی هستند.

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

بدون شرح

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ شبکه خبری:
هر دوسوی داستان را ببینید

.www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ سس گوجه تند
با اشاره به نفس آتشین اژدها

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

.

تبلیغ حشره کش
در تصویر به جای مورچه ها، ماشین های حمل جنازه نمایش داده شده

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Share