3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


بهترین عکس های ویکیمدیا در سال 2012
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

  

رتبه 23: عکس گردبال ایزابل گرفته شده از ایستگاه فضایی ISS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

رتبه 18: دو پسر در ساحل

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

رتبه 16: وسیله حمل اسکی بازها در سوئد

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

رتبه 16: باد کردن بالن در Cappadocia

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

رتبه 13: شاتل دیسکاوری زیر ماه تمام

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 13: در چنگال مرگ

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 12: لاک پشت دریایی در ساحل مکزیک

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 12: قلعه Neuschwanstein در آلمان

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 11: ورودی مسجد سنت پترزبورگ

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 10: پل الله وردی خان (سی و سه پل) اصفهان

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 7: آهوهای قرمز در بلژیک

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 6: قطار باری در میان برف

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 5: عبور قطار از روی پل در فرانسه

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 5: درخت بائوباب در ماداگاسکار

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 4: صورت زنبور عادی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 4: پرنده ای به نام Marsh Wren در کانادا

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 3: جزایر قناری، اسپانیا

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

رتبه 2: در ایستگاه فضایی ISS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

رتبه 1: دریاچه ای در نروژ

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Share