3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های جالب و دیدنی
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

پلیس و مردم با هم کمک کردند تا بالاخره
توانستند شلوار مرد چاق را از پایش درآورند!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

مادرم خیلی نگران مسافرت من بود. من هم عکس زیر رو براش فرستادم: 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

شما هم بلدید؟!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Share