3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


طراحی های مبتکرانه برای وسایل مختلف
 
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

برای این که لازم نباشه در دستشویی های عمومی با دست خیستون در رو باز کنید... 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

اگر دستتون رو با این شیوه گچ بگیرید هر وقت لازم شد می تونید بخارونیدش

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

Share