3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


تصویر خورشید در طول موج های مختلف
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

مشاهده خورشید در طول موج های مختلف به شناخت زوایای مختلف سطح و اتمسفر خورشید کمک می کند.
تصویر زیر از ترکیب عکس های گرفته باشه با طول موج های مختلف ساخته شده.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
source: Nasa

به عنوان مثال بخش های طلایی رنگ دارای طول موج 171 آنگستروم هستند که از
عنصر آهن-9 در دمای 600هزار درجه سانتیگراد ساطع می گردند. و بخش های
سبزرنگ دارای طول موج 94 آنگستروم هستند که از عنصر آهن-18
در دمای 6میلیون درجه سانتیگراد ساطع می شود.

برای مشاهده عکس با کیفیت بسیار بالا (2MB) این جا کلیک کنید.

 

Share