3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


تبلیغات جالب و مبتکرانه
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

پول توجیبی شما، آب حیات بخش برای آن ها

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

در هنگام اضطرار نمی توان کند بود و وقت تلف کرد.
برای نجات زمین هم اکنون بشتابید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

خشونت را متوقف کنید
در حالت مستی رانندگی نکنید 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نمونه جالبی از تبلیغات در مکان نامناسب:
نوته: قرمز یعنی حرکت!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

تبلیغ لوازم ورزشی Nike

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

مضرات سیگار

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

فضای بیشتر با اتومبیل 7 نفره مزدا
www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کمی بیشتر برای خودتون وقت صرف کنید.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

سیمانی که به سرعت خشک می شود

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS