3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های جالب و خنده دار
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

مامان من: در هر حال باید امروز بری مدرسه!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

خالکوبی بامزه

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

روزی که قلبم ایستاد

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

مامان! چرا متوجه نمی شی؟
من باید کفش های چراغ دار بپوشم تا بتونم سریع تر بدوم!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

من بعدا بهت زنگ می زنم، فکر کنم بابا شک کرده که مواد مصرف کرده ام...

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS