3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های جالب و خنده دار
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

هنرنمایی با تاس

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

خانمم گفت 5 دقیقه دیگه حاضر می شه میاد

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

مشکلات دانشجویان ریاضی:
کیک را در فر، روی 120 درجه قرار دهید...

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

فیلم بوسه پوتین از مجموع 10، امتیاز 14 رو کسب کرده!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

هنرنمایی در رستوارن مکدونالد

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

مجموع مواد تشکیل دهنده این لباس 115% شده!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

سوتی فتوشاپی در کره جنوبی!
اگر با دقت خیلی زیاد به تصویر نگاه کنید متوجه می شید که فتوشایه!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS