3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


راه حل راه آهن اندونزی
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

مسئولین راه آهن اندونزی با قرار دادن توپ های سیمانی در بالای محل عبور قطارها
قصد دارند جلوی مسافران غیرقانونی قطار را که روی سقف قطار می نشینند بگیرند.
آن ها پیش از این از روش هایی مانند شلیک رنگ و تهدید با سگ های شکاری برای
این کار استفاده کرده بودند که چندان موثر واقع نشده بود.

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS