3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های زیبا از ایستگاه های مترو در مسکو
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

راه آهن مسکو در سال 1935 افتتاح شده ودر حال حاضر با 300 کیلومتر خطوط
ریلی و 188 ایستگاه، چهارمین متروی پراستفاده در دنیاست. به دستور استالین معماری
ایستگاه های اولیه این مترو بسیار لوکس و زیبا ساخته شده که تصاویری از آن را در زیر می بینیم:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS
Photo credit