3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های جالب و دیدنی
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

دوستم همون روز اول از کار اخراج شد.
فقط به این خاطر که اشتباها شلوارش رو برعکس پوشیده بود!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

تا به حال به این موضوع فکر کرده بودید؟!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

این اختراع برای تله موش در سال 1882 ثبت شده!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

آیا می دونستید مصریان قدیم هم وای فای داشتند؟ 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS