3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های جالب و دیدنی
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

 

هیسسس.... سر و صدا نکن، خوابن...

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کاربرد این درها دقیقا چیه؟!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

زمستان در حال بازگزاری است... 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

عزیزم! منو تنها نذار!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

نوشته: این مسیر باید همیشه بسته یا باز باشد!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

اولین باری که مامانم می خواست از خودش با موبایل عکس بگیره!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS