3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


عکس های جالب و دیدنی
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

تنظیم زنگ ساعت توسط یک دختر:
6:40 - تو خوشگل خواهی بود و دیرت هم نمی شه
6:55 - تو خوسگل خواهی بود و دیرت می شه
7:10 - تو زشت خواهی بود و دیرت می شه

 www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

کارواش در کشورهای عربی

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

شکل این ابرها منو حسابی ترسوند! 

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

  

این آقاهه شیرینی هایی  به شکل موبایل درست کرده
وقتی پلیس ها به دلیل صحبت با تلفن در حین رانندگی
ماشینش رو متوقف می کنند یه گاز از شیرینی می خوره
و می گه: مگه شیرینی خوردن ممنوعه؟

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

سیر تحول دوربین های دید در شب

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

در افسانه ها آمده بود که بخش آبی رنگ جوهر خودکار را پاک می کند!

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

نگران نباش، صورتت رو شطرنجی می کنیم، هیچ کس نمی شناسدت

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

جرات دارید یک شب در این جا بمانید؟

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

این هم ماشین جدیدم...

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS