3Jokes . com

Funny Jokes, Funny Pictures

 


روز موهای عجیب و غریب
اگر هر کدام از عکس ها باز نشدند روی آن عکس
رایت کلیک کنید و گزینه Show Picture را انتخاب نمایید.

بعضی از مدارس در آمریکا، روزی رو به عنوان "Crazy Hair Day" یا "روز موهای عجیب و غریب" نام گذاری می کنند و بچه ها رو تشویق می کنند که با مدل موی غیر عادی به مدرسه بیان.
عکس های زیر، مدل های موی بامزه بعضی از بچه ها در این روز است.